bootstrap theme

Regulamin pobytu w obiekcie "Czerwona Woda"

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego regulaminu.

1. Apartament wypoczynkowy/domek drewniany wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
3. Apartamenty/domki są gruntownie sprzątane przed przyjazdem naszych gości , o porządek podczas pobytu goście dbają samodzielnie i zdają apartament/domek ogólnie posprzątany ( umyte naczynia, wyrzucone śmieci). W przypadku stwierdzenia rażącego nieporządku podczas odbioru końcowego apartamentu/domku kaucja zostanie zaliczona na poczet sprzątania.
4. Wymagana jest wpłata zadatku 30% wartości należności za wynajem kwatery na nasze konto bankowe.
5. Opłatę za pobyt należy bezwzględnie uregulować w dniu przyjazdu za cały okres pobytu. Nie przyjmujemy płatności kartą.
5. Przyjazd w terminie późniejszym niż deklarowany nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany okres pobytu.
6. Ewentualne przyjazdy w godzinach późniejszych po godz. 20 00 należy zgłaszać telefonicznie.
7. Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
8. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
9. Goście zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00.
10. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na obiekcie wyłącznie za wcześniejszą zgoda właścicieli, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.
11. Zachowanie osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwortu należności wpłaconej za pobyt.
12. W wynajmowanych obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia , palić można jedynie na balkonach, tarasach. Prosimy uszanować osoby niepalace, które będą korzystać z kwatery w przyszłości.
13. Właściciele domu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pozostawionych w pokojach i na terenie ośrodka wartościowych przedmiotów i pieniędzy.
14. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających osób. Goście powinni zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie.
15. Korzystanie dzieci z kuchni i placu zabaw, może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz gości w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu oraz ogólnie przyjętych reguł życia w społeczeństwie.
17. Goście otrzymują do swej dyspozycji klucz do apartamentu/domku, który powinni zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje utratę kaucji.
Uwaga przykro nam ale nie zapewniamy ręczników dla naszych gości.
Zobowiązujemy się zapewnić spokojny wypoczynek wszystkim naszym gością, bezwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług i funkcjonowania urządzeń. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.